Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

LIMHAMNS BROTTARKLUBBS VÄRDEGRUNDER

Limhamns Brottarklubb är en förening som vill vara transparent och tydlig och med ett klart budskap om vad vi står för. Här nedan så kommer vi att presentera ett flertal punkter på hur vi vill att vår förening ska bedrivas och därefter arbetas efter. Vår förening ska förknippas med ordning och reda, med mycket glädje och inspiration. Men framförallt ska vi vara en förening där barn som vuxna, bredd som elit, ska gå hand i hand och känna sig hjärtligt välkomna.

 

·        Limhamns BK är en förening som är öppen för alla oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, religiös bakgrund, ålder eller andra olikheter.

 

·        Vi tar avstånd från all typ av pennalism och kränkningar, både från medlemmar, föräldrar eller tränare/ledare. Skulle något av detta förekomma i vår förening, så kommer vi att vidta åtgärder med omedelbar verkan. Limhamns BKs styrelse har rätten att utesluta både medlemmar, föräldrar och tränare/ledare om våra föreskrifter gällande kränkningar ej följs efter klubbens regelverk.  

 

·        Samtliga som tränar i Limhamns BK får träna efter sina mål och ambitioner. Här ska finnas plats för alla typer av satsningar såsom, motionsträning eller elitträning. Elitträningen riktar sig endast för gruppen ungdom, junior och senior. Limhamns BK är en förening som både arbetar med bredd och elitidrott. 

 

·        Limhamns BK är en förening som motverkar all typ av elitträning och tänk gällande våra barngrupper. Vi ska erbjuda en sund och glädjefylld träning för våra små aktiva brottare med inspiration av våra instruktörer.

 

·        När man börjar i Limhamns BK, har man möjlighet till två testträningar innan man har tagit ett beslut för att fortsätta. Därefter så gäller ordinarie terminsavgift för respektive träningsgrupp.

 

·        Om man börjar i en av våra grupper efter halva terminen, dvs om det återstår två månader av Vår, respektive Hösttermin, då får man betala en reducerad terminsavgift.  

 

·        Det är tillåtet att endast träna en dag i veckan fastän klubben erbjuder två träningstillfällen i veckan.

 

·        Limhamns BK är en förening som arbetar långsiktigt. Det betyder att varje individ arbetar/tränar efter sin förmåga och kapacitet, utan någon som helst tidspress. Limhamns BK arbetar även efter att det ej ska förekomma någon som helst typ av utslagningsverksamhet. 

 

·        Limhamns BKs instruktörer skall alltid komma väl förbereda till sina träningskurser. 

 

·        Limhamns tränare och ledare är alltid ansvariga för sammansättning av föreningens träningsgrupper. Tränarna har fullt mandat från styrelsen att sätta ihop grupperna efter bästa förmåga, och att se till att grupperna blir så jämna som möjligt.   

 

·        Respekten för varandra ska alltid genomsyra vår verksamhet, både mellan aktiva, föräldrar, ledare och tränare.  

 

·        De aktiva som vill tävla ska uppmuntras men ej tvingas till detta. Tävling bygger på egen fri vilja och ej något tvång. Limhamns BKs instruktörer med hjälp av ledare och styrelse ska göra allt för att sälja in tävlingsformen på bästa sätt med hjälp av inspiration och glädje.

 

·        Limhamns BK bekostar anmälningsavgiften för samtliga tävlingar inom Sverige.

 

·        All anmälning till tävlingar görs av Limhamns BK

 

·        Alla resekostnader bekostas av brottaren själv, förutom vid deltagande i ett Svenskt mästerskap, då bekostar föreningen detta.

 

·        Vid biltransport till tävlingar så ska bränslekostnaden delas mellan de aktiva.

 

·        All hotellövernattning bekostas av brottaren själv (även vid SM deltagande)

 

·        All mat bekostas av den aktive själv vid samtliga tävlingar.

 

·        Den aktive bekostar själv sin egen licenskostnad. Kostnaden är årsbaserad.

 

·        Vid uttagning av Team Skåne så bekostar klubben endast deltagaravgiften.

 

·        Vid landslagssamlingar så bekostar LBK egenavgifterna för uttagen brottare. Övriga kostnader typ resor eller annat står medlemmen själv för.

 

·        Vid tävlingar i Skånes distrikt, så är det fritt för våra aktiva att skriva in sig på våra anmälningslappar, som alltid finns uppsatta i föreningens klubbrum i god tid före tävling. Vid tävlingar utanför Skånes distrikt, då är det tränarna och ledarna som står bakom dessa uttagningar. Uttagningen till tävlingarna utanför distriktet sker i samråd med den aktive.

 

·        Limhamns BK presenterar en tävlingskalender i början av terminen vilket gäller för samtliga LBKare. Limhamns BK kommer inte acceptera och godkänna deltagande i tävlingar som ligger utanför klubbens egen planering.

 

·        Limhamns BK har valt att inte tillåta klubbens knattebrottare att tävla utanför Skånes distrikt. Detta gör vi för att spara våra unga aktiva brottare inför framtiden, nämligen att tävla sparsamt i början av sin karriär. Även tävlingen Glentons mästarmöte i Broby, är en tävling som våra knattar ej får delta på. Detta grundar sig i tävlingens form som presenteras som ett Svenskt mästerskap för knattar, vilket vi i Limhamns BK ser som olämpligt pga barnens låga ålder.  

 

·        Vid tävling så uppmuntrar vi samtliga föräldrar, släkt och vänner att befinna sig på läktaren för att underlätta och framförallt låta brottaren koncentrera sig så mycket som möjligt. Helst inga föräldrar på hallgolvet under tävling. Om brottaren vill uppsöka sin förälder tar han/hon kontakt med vederbörande förälder i så fall.

 

·        När en LBK brottare förlorar ska vi låta vederbörande få ”sörja” ifred så länge han/hon håller sig inom ramarna, d.v.s. inte skriker, slår eller uppträder allmänt ohyfsat. Vid ett sådant tillfälle går ledaren eller föräldern in och tillrättavisar berörd person. Föreningen kan vid olämpligt uppträdande stänga av en brottare under en visstid vilket kan medföra tränings/tävlingsförbud.

 

·        Det gäller nolltolerans av svordomar, runda ord eller andra olämpligheter från samtliga ledare, aktiva och föräldrar som representerar föreningen Limhamns BK. Om föräldrar, ledare eller tränare beter sig olämpligt under träning eller tävling, då har Limhamns BK rätten att stänga av vederbörande under viss tid. Limhamns BK har även rätten att helt utesluta medlemmar, föräldrar, tränare eller ledare från föreningen om olämpligheterna upprepas.  

 

·        Tränaren/ledaren ska alltid uppträda professionellt vid tävling och alltid se till att den aktive är så väl förberedd som möjligt.

 

·        För medlemmar som tävlar aktivt i Limhamns Brottarklubbs färger (gäller seniorgruppen), gäller att i första hand träna de träningstillfällen som Limhamns brottarklubb erbjuder under veckorna. De dagar som Limhamns BK ej erbjuder någon träning, då är det fritt att träna i andra föreningar om man så vill.

 

·        Om man som ungdom, junior eller seniorbrottare vill bli uttagen till tävling, gäller träning minst två gånger i veckan i klubbens regi. Om man inte följer denna föreskrift, då har man förbrukat sin rätt till att få tävla.

 

·        När det gäller föreningens Facebooksida så vill vi i Limhamns BK hålla en hög och professionell uppdatering.  

 

·        Personkränkningar eller andra olämpliga yttranden på föreningens Facebooksida, kommer plockas bort med omedelbar verkan. Vid förtal eller andra mycket grova förolämpningar, då kommer detta att polisanmälas.

 

·        Limhamns BK tar avstånd från all typ av otillåtna prestationshöjande medel såsom doping eller andra narkotikaklassade ämnen. Om någon av våra medlemmar skulle bli ertappade med någon av dessa substanser, då gäller omedelbar avstängning från samtliga av våra verksamheter (se vår antidopingplan).  

 
Facebook/Instagram
Övrigt
Sponsorer