Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.


 Limhamns Brottarklubb & Kampsport

 policy gällande SOCIALA MEDIER


Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda, ledare och förtroendevalda samt även för medlemmar som representerar Limhamns Brottarklubb & Kampsport avseende sociala medier.


Sociala medier

Med sociala medier avses hemsidor, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter, bloggar och liknande. Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Limhamns Brottarklubb & Kampsport och stärka vårt varumärke, skapa kontakter och kommunicera med våra medlemmar.

Kommunikation över internet innebär också risker för Limhamns Brottarklubb & Kampsport genom att det som skrivs kan får stor spridning och vara svårt att stoppa.

Syftet med denna policy är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och ge fler möjlighet att ta del av Limhamns Brottarklubb & Kampsport och vår verksamhet.


Utgångspunkt

Utgångspunkten är att Limhamns Brottarklubb & Kampsport ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.

Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Limhamns Brottarklubb & Kampsport.

Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap som arbetstagare, ledare, förtroendevald eller privat.

Uppgifter som är till för att skada Limhamns Brottarklubb & Kampsport kan utgöra brott mot lojalitetsplikten.

 

Allmänt

Föreningens officiella Hemsida, Facebook, Instagram och Twitter administreras av förtroendevalda i Limhamns Brottarklubb & Kampsport.

Limhamns Brottarklubb & Kampsport ska informera och entusiasmera läsaren att söka mer information om vår sport. Limhamns Brottarklubb & Kampsport logotype ska användas i sin helhet.

 

Förhållningsregler

 

Var gärna engagerad.

 

Visa respekt.

Kommentera aldrig något/någon nedsättande.

 

Tänk efter före. Det som du publicerar lever för alltid vidare på Internet.

 

Var uppmärksam på att din medverkan i sociala medier kan påverka bilden av Limhamns Brottarklubb & Kampsport.

 

Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.

 

Respektera alla personers integritet. Referera inte till någon utan dennes medgivande.

 

Använd aldrig andras material utan tillåtelse. Ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller för både text och bild.

 

Var noga med vem och var du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk.

 

Beakta personuppgiftslagens, PUL, (GDPS för General Data Protection Regulation träder i kraft maj 2018) regler genom att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt.

 

Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.

 

 

Tänk på att inte föregå beslut som ska tas eller har tagits i föreningen.

 

Vid frågor och diskussioner som berör klubbens verksamhet där du känner dig osäker på fakta hänvisas till klubbens konsulent eller Limhamns Brottarklubb & Kampsport styrelse.

 

 


 Denna policy är godkänd av Limhamns Brottarklubb & Kampsport styrelse

 

 

 
Facebook/Instagram
Övrigt
Sponsorer